dimarts, 30 de juliol de 2013

08 - Mar de foc 6b+/A2
Oberta per: Adriá Rupérez i Patricia Acosta. Acabada el 12 de juliol de 2013.

Dificultad i longitud: 6b+ / A2 i uns 90 m.

Equipament: Espits i pitons.

Material: friends, fissurers, 6/10 pitons variats i ungla opcional.

Accéss: baixant pel "portellas" recorrerem per la base de la paret en direcció a la canal, i just avanç d'arribar a aquesta vorem una part de paret vertical amb desploms.

Descripció: Vía que combina el lliure amb artificial a equipar. Recorre la part baixa de la paret a buscar la vira, per la que podem eixir, i continua per l'esquerra de la vía diedres a buscar l'aresta.


                                         primer llarc

                                          segon llarc

                                          imatges cedides per Adriá i Patricia